ANCOOR akoestiek 

Meten is weten!

 

Historie ANCOOR

De historie van de onder de bedrijfsnaam ANCOOR uit te voeren adviesdisciplines, is nog relatief kort, terwijl de hier binnen werkende adviseurs kunnen bogen op een jarenlange ervaring. ANCOOR heeft namelijk een groot aantal vakdisciplines overgenomen van ECOPART BV. Een ingenieursbureau dat reeds sinds 1991 advieswerkzaamheden verricht in een groot deel van Nederland. Zij is zich begin 2015 enkel toe gaan leggen op het marktsegment Bodem. 

Alle overige vakdisciplines zijn overgedragen aan ANCOOR. Dit betreft zowel de vakgebieden geluid en hydrologie/water alsmede lucht. Voor een nadere uitleg over de verschillende adviesgebieden waarvoor je bij ANCOOR terecht kunt, verwijzen wij naar de het item 'Disiplines'.   

Bij ECOPART BV kunt U onverminderd terecht voor alle bodemgerichte adviesvragen. Daar waar dit de kwaliteit van de advisering of de dienstverlening ten goede komt, werken ANCOOR en ECOPART BV nauw met elkaar samen.