ANCOOR akoestiek 

Meten is weten!

 

Welkom op onze website

Welkom op de website van ANCOOR. Ons bureau verzorgd een breed schala aan advieswerkzaamheden voor het bedrijfsleven, architectenbureaus, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en gemeenten. Ook particulieren kunnen bij ANCOOR terecht. Wij zijn gespecialiseerd in het verricht van akoestische onderzoeken (industrie-lawaai en  weg- en railverkeerlawaai), het opstellen van aanvragen ten behoeve van het verkrijgen van milieuvergunningen, het opstellen van  geohydrologische onderzoeken en zoneringsonderzoeken.

Door deze brede inzetbaarheid van ons bureau, worden wij als adviseur betrokken bij het verzorgen van een groot deel van het benodigde advieswerk ter voorbereiding op woningbouwprojecten, utiliteitsbouw, infrastructurele projecten en bedrijfsvestigingen. Daarnaast verrichten wij de akoestische advisering  voor aanpassingen of uitbreidingen van industriële vestigingen, stellen hiervoor het benodigde milieuaanvragen op en begeleiden de bedrijven bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Wij verzorgen voor opdrachtgevers:

  • de akoestische advisering wegverkeerslawaai, industrielawaai, railverkeerlawaai, inclusief eventueel benodigde geluidsmetingen;
  • de hydrologische advisering en het uitwerken van watertoetsen, inclusief K-waardebepalingen in het veld;
  • de bouwfysische advisering m.b.t. geluidwering en ventilatie binnen gebouwen en het verrichten van controlemetingen van constructies en gevels;
  • onderzoeken betreffende luchtverontreiniging als gevolg van het wegverkeer en de advisering inzake externe veiligheid;
  • het verzorgen van aanvragen voor milieuvergunningen (inclusief IPPC-, of MER-plichtige inrichtingen); 
  • de benodigde onderzoeken voor de ruimtelijke inpassing van voorgenomen ontwikkelingen binnen een omgeving; 

ANCOOR komt met oplossingen die geïntegreerd kunnen worden in een bouwkundige, stedenbouwkundig of installatietechnische ontwerp. Wij hebben een pro-actieve instelling. Niet afwachten, maar initiatief nemen en adviseren in concrete oplossingen. Als teamspelers kijken we verder dan alleen maar naar onze eigen vakdisciplines. Niet enkel ons werk, maar het geheel of het eindproduct staat hierbij centraal. Daarom streven we bij onze advisering altijd heel bewust naar open communicatie met alle betrokken partijen. Deze instelling staat garant voor een optimaal en integraal resultaat. 

ANCOOR akoestisch hydrologisch onderzoek, geluidmetingen en K-waarde bepalingen Achterhoek ( Winterswijk Oost-Gelre Aalten Oude IJsselstreek Bronckhorst Berkelland Montferland en Doetinchem ) de Liemers ( Doesburg Rijnwaarden Duiven en Westervoort )Regio Arnhem  Nijmegen Veluwe ( Midden IJssel en Oost Veluwe) en Twente ( Haaksbergen Goor Rijssen en Enschede ) Midden en Oost-Nederland Watertoets Gelderland geluidoverlast wegverkeerslawaai Zutphen Apeldoorn Ede industrielawaai spoorweggeluid geluidhinder Van der Boom Wensink Akoestiek & Milieu